Sustainable Development Goals (SDG's)

Sustainable Development Goals (SDG’s) zijn duurzame ontwikkelingsdoelstellingen, vastgesteld door de Verenigde Naties voor de periode 2015-2030. De agenda bestaat uit zeventien doelen om van de wereld een betere plek te maken in 2030    

Als organisatie en netwerk ondersteunt NLvoorelkaar 15 van de 17 SDG's in onze kernactiviteiten. 

Foto over vrijwilligerswerk gezelschap vriendschap

VOOR EEN ANDER &
DE WERELD

NLvoorelkaar is geen ontwikkelingsprogramma - maar wel een actieplatform waarop iedereen die iets goeds wil doen voor de ander of de wereld zijn ei kwijt kan. Wij zetten tijd, energie, passie en talent om in actie en impact. En die resultaten dragen direct bij aan de ontwikkelingsdoelstellingen zoals opgesteld door de Verenigde Naties. 

Daarmee zijn we - NLvoorelkaar en het voorelkaar netwerk- een betrouwbare en bekwame partner voor overheden, organisaties en bedrijven die willen bijdragen aan een duurzame ontwikkeling en het realiseren van de SDG's.  


Foto over vrijwilligerswerk boodschappen brengen

AAN DEZE SDG's DRAAGT NLVOORELKAAR BIJ

Op NLvoorelkaar wordt al het vrijwilligerswerk van Nederland verzameld. Daarbij kunnen particulieren, bewonersinitiatieven en maatschappelijke organisaties hulp vragen. NLvoorelkaar is hiermee het grootste vrijwilligersplatform van Nederland (en Europa) met gemiddeld 15.000 openstaande activiteiten waarmee je direct iets goeds kunt betekenen voor een ander, de wereld. NLvoorelkaar onderschrijft hiermee de volgende SDG's: 

SDG 1: Geen armoede

NLvoorelkaar en iedereen die via onze platformen in actie komt draagt bij aan deze SDG wanneer zij anderen helpen die onder de armoedegrens leven in Nederland. In Nederland maakte 6,2% van de bevolking deel uit van een huishouding die onder deze grens leeft. Zij steunen op vrijwilligerswerkactiviteiten bij o.a. school (bijles, taalles etc.), vrije tijd (sport, scouting) en eerste levensbehoeften als voedsel (Voedselbank, maaltijdprojecten). Op onze platformen vind je deze vormen van vrijwilligerswerk onder de categorieën 'Taal & Lezen', 'Sport', 'Cultuur', 'Activiteitenbegeleiding', 'Maaltijden & koken' en 'Creatief en muziek'. We maakten matches op meer dan 35.000 hulpvragen die onder deze SDG vallen. 

SDG 2: einde aan honger

De categorie 'Maaltijden & Koken' op onze platformen dragen direct bij aan de voedselvoorziening van iedereen in Nederland. Van organisaties zoals de Voedselbank tot inwoners die voor hun buurt iets extra's koken. Daarnaast zijn er ook donatie activiteiten voor voedselvoorzieningen buiten Nederland. We realiseerden matches op meer dan 3.000 hulpvragen die onder deze SDG vallen. 

SDG 3: Gezondheid en welzijn

Helpen maakt je happy is niet voor niks ons motto - vrijwillige inzet helpt zowel diegene die hulp nodig heeft én diegene die helpt. Uit ons onderzoek blijkt dat beide profiteren van een verhoogd welzijn en welbevinden. Tot en met 2020 maakten we meer dan 300.000 matches tussen mensen via de NLvoorelkaar platformen, welke allemaal bijdragen aan deze SDG. 

SDG 4: Goed onderwijs

De categorieën 'Huiswerkbegeleiding' en 'Taal en lezen' op onze platformen dragen bij aan de SDG 'Goed onderwijs'. In totaal zijn er meer dan 8.000 matches gemaakt die bijdragen aan deze SDG. 

SDG 5: Vrouwen en mannen gelijk

Hoewel geen specifieke categorie op onze platformen, maken diverse diversiteitsprojecten gebruik van NLvoorelkaar om vrijwilligers te vinden. Zoals BO Diversity, die streeft naar het omarmen van liefde, identiteit en diversiteit. Tot nu toe maakten we zo'n 250 matches op deze SDG. 

SDG 7: duurzame en betaalbare energie

We love the world en dat willen we zo houden. Dat gaat alleen met z'n allen en met innovatie, dus kun je bij NLvoorelkaar uiteraard ook als vrijwilliger aan de slag bij diverse duurzame energie projecten. Van bestuurslid bij een lokale energiecoöperatie tot duurzame energie stichting. En van fondsenwerven tot communicatie vrijwilliger. Tot nu toe maakten we zo'n 500 matches op deze SDG. 

SDG 8: fatsoenlijke banen en economische groei

Op de participatieladder naar een betaalde baan is de stap naar onbetaald werk, vrijwilligerswerk dus, een hele belangrijke. We werken daarom samen met onze lokale partners en het UWV om mensen duurzaam de stap naar betaalde arbeid te laten maken. Naar schatting matchen we zo'n 7.000 mensen per jaar die onder deze SDG vallen. 

SDG 9: innovatie en duurzame infrastructuur

Als NLvoorelkaar proberen we de manier waarop je kunt bijdragen aan de wereld te innoveren. Online, super toegankelijk, laagdrempelig, inspirerend en activerend. Onze digitale infrastructuren zijn ingericht op duurzame activatie: vrijwilligen moet zo leuk zijn dat je het meteen weer wil doen. En dat lukt goed: we maakten meer dan 350.000 matches & counting.

SDG 10: minder ongelijkheid

We brengen mensen bij elkaar die elkaar normaal gesproken niet ontmoeten. Dit zorgt voor begrip en nieuwe verbindingen en daarmee kansen voor iedereen. In totaal verbonden we meer dan 200.000 mensen aan elkaar. 

SDG 11: Duurzame steden en gemeenschappen

52% van Nederland vrijwilligt. Het vrijwillige netwerk is daarmee de lijm van de samenleving. Het brengt mensen met elkaar in contact die elkaar anders niet zouden ontmoeten, zorgt voor sociale cohesie, duurzame relaties en levert natuurlijk hulp op die gezocht wordt. 

SDG 12: duurzame consumptie en productie

NLvoorelkaar kent sinds 2021 ook challenges: korte acties waarmee je toch impact maakt. Een aantal van deze challenges richten zich op duurzame consumptie zoals de vegetarische challenge.

SDG 13: klimaatverandering aanpakken

Een van de categorieën voor vrijwillige inzet op NLvoorelkaar is Natuur en Millieu. We maakten er al meer dan 10.000 matches in. Ook kent NLvoorelkaar sinds 2021 challenges: korte acties waarmee je toch impact maakt. Een aantal van deze challenges richten zich op klimaatverandering.

SDG 14: bescherming van zeeën en oceanen

NLvoorelkaar werkt samen met meer dan 11.000 maatschappelijke organisaties en goede doelen waaronder Stichting Noordzee, de Plastic Soup Foundation, Plastic Surfer en Beach Cleanup. Voor hen zetten we challenges op en werven we vrijwilligers om bij de dragen aan hun missie om de zeeën te beschermen. 

SDG 15: herstel ecosystemen en behoud biodiversiteit

Een van de categorieën voor vrijwillige inzet op NLvoorelkaar is Natuur en Millieu. We maakten er al meer dan 10.000 matches in. Ook kent NLvoorelkaar sinds 2021 challenges: korte acties waarmee je toch impact maakt. Een aantal van deze challenges richten zich op  behoud van biodiversiteit. 

SDG 17: partnerschappen voor de doelen

Samen sta je sterker. Daarom werkt NLvoorelkaar samen met meer dan 11.000 maatschappelijke organisaties en goede doelen op onze platformen. Landelijk/regionaal werken we samen met meer dan 60 overheidsinstanties en bedrijven. Met één doel: er voor elkaar en de wereld zijn. 

"Ook als organisatie is NLvoorelkaar actief met de SDG's bezig. Dat gaat van een inclusief HR beleid tot een volledig digitale werkwijze waarin we niet printen (en als het dan toch écht moet, op duurzaam gerecycled papier)."

astrid Astrid - NLvoorelkaar

"Via NLvoorelkaar kan ik heel makkelijk iets goeds doen voor een ander of de wereld. Je kunt zelf kiezen waar je aan bij wil dragen en starten is makkelijk. Ik koos voor een challenge van Amnesty International én ben taalmaatje voor Yusef."

Lana - vrijwilliger

Veelgestelde vragen over SDG's

Waar komen de SDG's vandaan?

De landen van de Verenigde Naties (VN) spraken in 2000 voor het eerst ontwikkelingsdoelen af voor de hele wereld. Dat waren de acht Millenniumdoelen, die liepen tot 2015. Het rapport van die 'MDG's' was overwegend positief. Het doel om het aantal mensen dat in extreme armoede leeft te halveren, is bijvoorbeeld gehaald. Andere doelen, zoals het verminderen van moeder- en kindersterfte, waren niet zo succesvol.

Tijdens RIO+20, de VN-top voor duurzame ontwikkeling in 2012, werd voor het eerst gesproken over 'Duurzame Ontwikkelingsdoelen', de opvolgers van de Millenniumdoelen. Op hetzelfde moment werd ook in Nederland meegedacht door bestuurders, burgers en ondernemers tijdens de bijeenkomst Rio aan de Maas. 


Lees meer over dit onderwerp op SDG Nederland.

hebben de doelen betrekking op mij? 

De SDG’s hebben betrekking op alle landen in de wereld. Natuurlijk zijn de noden in Nederland anders dan in sommige andere landen, maar ook hier is nog veel werk aan de winkel. Denk maar eens aan de klimaatcrisis, de dalende biodiversiteit en genderongelijkheid.

Bovendien hebben onze acties hier ook gevolgen buiten de grenzen. Kleding die jij hier koopt, komt vaak uit landen als Bangladesh of Ethiopië. Of denk aan de uitlaatgassen die onze auto's produceren. Die dragen bij aan klimaatopwarming en leiden tot droogte of meer neerslag in andere landen. Door jouw keuzes en acties kan je dus wel degelijk bijdragen aan het behalen van de SDG’s, hier en in het buitenland.

Lees meer over dit onderwerp op SDG Nederland.

Wat gebeurt er al in Nederland?

Elk jaar meet het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) hoe Nederland er voor staat op de zeventien doelen. Dat levert een gemengd rapport op. Zo blijft Nederland achter op klimaat- en energiedoelen en inkomensgelijkheid tussen mannen en vrouwen. We scoren wel hoog op economisch vlak, rechtsstaat en instituties, en op sommige terreinen van onderwijs en gezondheid. Verschillende organisaties roepen de overheid op om meer te doen en de SDG’s als basis te gebruiken voor het beleid. 


Lees meer over dit onderwerp op SDG Nederland.

Klaar voor actie?

Kies jouw (SDG) doel uit en kom in actie voor wat jij belangrijk vindt. Wij hebben alle activiteiten en hulpvragen in Nederland voor je verzameld dus je hoeft alleen nog maar te kiezen.

Bekijk hulpvragen